torsdag 28 februari 2019

Rapportera direkt i mobilen!

Du vet väl att du nu kan rapportera till Artportalen i fält, direkt från mobilen! Kolla in länken här 

Rapportera berguvar 2019 & 2020!

BirdLife Sverige har utsett berguven till riksinventeringsart 2019 och 2020. Från många håll i landet rapporteras om minskande förekomst och det är hög tid att arten följs upp. Projekt Berguv Skåne uppmanar därför alla att via Artportalen rapportera berguvspar och ropande uvhanar i landskapet under vinter/vår! Alla rapporter i perioden 1 februari-31 juli mörkas automatiskt (utom från de publika lokalerna Hardeberga stenbrott och Limhamns kalkbrott).
Hur inventeringen går till kan du läsa mera om på denna sidan Där finns inventeringsmetodiken beskriven och även ett speciellt inventeringsprotokoll att ladda ner. Protokollet möjliggör en mera enhetlig och utförlig rapportering för att ge svar på i vilka miljöer berguven finns, vilket födounderlag den har samt vilka hotbilder som kan finnas. I Skåne tar Thomas Lindblad thomaslindblad6@gmail.com emot uvrapporter på blankett.
Hjälp BirdLife Sverige - gör en insats och lyssna av lämpliga miljöer under våren. Skymningen är den optimala tiden att lyssna efter uvens mäktiga, dova hoande.
En ”trött” berguv på dagkvist. Foto: Ove Källström